اسب ها

پیشانی اسب ها تا روز رستاخیز جایگاه خیر و برکت است

چهارشنبه 12 فروردین‌ماه سال 1388

سگ به دنبال اسب!!!

نوشته شده توسط: سینا مقصودی پور

این بار برعکس شده 

سگ دنبال اسب گذاشته!!!!!!