اسب ها

پیشانی اسب ها تا روز رستاخیز جایگاه خیر و برکت است

پنج‌شنبه 21 شهریور‌ماه سال 1387

عذر خواهی

نوشته شده توسط: سینا مقصودی پور

عذر خواهی

با سلام : 

سرکار خانم خمسه اکنون که پرده ی ابهامات کنار رفته و همه چیز برای من و شما روشن شده است, بابت سوء تفاهمات پیش آمده از شما عذر خواهی می کنم و برایتان آرزوی موفقیت دارم.

البته سخنچینان بدانند علاوه بر این که هیزمکش آتش جهنم خود شده اند به زودی مشمول سرانجام دنیوی نیز خواهند شد. 

به امید روز اتحاد که همانا روز سر افکندگی و خجالت زدگی آنان است.